سفر به سرزمین قصه‌ها شاید برای شما هم جالب باشد که بفهمید هر یک از فیلم ها و سریال ها با لوکیشن خاص و تاریخی یا فضایی ! در کدامیک از کشور ها و قسمت های کره زمین تهیه شده…