حوادثی که فقط در دبی اتفاق می افتد ؟ دلایل بسیار زیادی برای معروفیت دبی وجود دارند، به ویژه وقتی سخن از رکوردهای جهانی تجملات به میان می آید. امارات متحده عربی در حال حاضر رکورددار بزرگترین جزیره مصنوعی، بزرگترین…

حوادثی که فقط در دبی اتفاق می افتد ؟