جاذبه های گردشگری زنجان از رودهای مهم استان قزل اوزن است که رودی جوشان وخروشان است و از کوه های کردستان سرچشمه گرفته وپس از توقفی در پشت سد منجیل نهایتا وارد دریای خزر می‌گردد شهر زنجان در شمال غرب…

جاذبه های گردشگری زنجان