منطقه حفاظت شده دانکین (The Donkin Reserve) در یکی از شهرهای آفریقای جنوبی به نام پورت الیزابت در استان کیپ شرقی واقع شده است . منطقه حفاظت شده دانکین بیشتر برای آثار تاریخی و باستانی اش معروف است تا حیات…