خوردن ماهی برای سلامت جنین مفید است مصرف ماهی و دیگر غذاهایی دریایی دردوران بارداری موجب‌ ‌باهوش‌تر شدن کودکان و رشد بهتر مهارت‌های آنان می‌شود. به گزارش رویترز، مصرف ماهی و غذاهای دریایی در هفته کمتر از ۳۴۰ گرم (میزان…

خوردن ماهی برای سلامت جنین مفید است