موزه رنسانس بلانکو (Antonio Blanco Museum) زندگی و آرزوهای آنتونی بلانکو را تجسم می کند.به سبک خانه اش بر فراز تپه کمپوان ساخته شده است و  در بیست هشتم دسامبر سال  ۱۹۹۸ افتتاح شده است. موزه بلانکو فریبندگی منحصر به…