۵ حقیقت درباره خودم، که نمی‌خواستم باورکنم! گاهی اوقات ناگهان با حقایقی درباره خودمان روبرو می شویم که شوکه می شویم ، چیزهایی که شاید در ناخودآگاهمان مانده و از آنها غافل شده ایم ولی باید آنها را بپذیریم !…

5 حقیقت درباره خودم، که نمی‌خواستم باورکنم!