تصاویر عجیب مجسمه ای در ترکیه که از خود سلفی می گیرد بسیاری از سلاطین امپراتوری عثمانی در آماسیا، شهر تاریخی شاهزادگان ترکیه آموزش و بزرگ شده‌اند. حال شهرداری این شهر در اقدامی دوربینی را برای سلفی گرفتن این مجسمه…

تصاویر عجیب مجسمه ای در ترکیه که از خود سلفی می گیرد