شهر دوبرجی در استان فارس از توابع شهرستان داراب می باشدکه فاصله اش با این شهرستان ۹۵ کیلومتر وبا شیراز ۳۵۰ کیلومتر وبا استان هرمزگان ۲۳۰ کیلومتر می باشد دوبرجی در گذشته به عنوان مرکز بخش فرگ داراب بوده که…