سایت MSN در بخش عکس های منتخب خود با عنوان «عکس هایی که باید دید» تصویر کودکی را منتشر کرده است که سیگاری بر لب دارد و اسلحه ای به دوش. به گفته این وب سایت، سن کودک ۷ سال…

عکس منتخب و جنجالی سایت MSN