احتمال حاملگی با ویژگیهایی همچون فامیل درجه یک مادری، زنان بالای ۳۵ سال و با هیکل درشت و چاق و مصرف داروهای نازایی شانس دوقلوزایی را افزایش می دهد اگر سابقه بارداری چندقلو داشته باشید، به احتمال زیاد دوباره بارداری چندقلو…

دوقلوزایی