دوستی گاهی برای والدین نگران کننده است زیرا می‌ترسند که فرزندان تحت تأثیر رفتارهای بد دوستان قرار گیرند. پدر و مادرها باید نظارت غیرمستقیم برروابط فرزندانِ خود داشته باشید. هر قدر که درباره دوست خوب و دوست یابی سخن بگوییم…

مشكل دوست يابي کودک