شاید  در وجودتان و در اعماق روحتان  می دانید که خدا دوستتان دارد و ارزشی بی حساب دارید. قدم بعدی این است که باید  آن چه را که هستید به حداکثر برسانید. بعضی از مردم دارای ویژگی هایی هستند که…

دوست داشتنی باشید