در جامعه‌ی امروز معیارهای ازدواج به کلی با سابق فرق کرده است. در قدیم هرکسی قصد ازدواج داشت، اولین معیارش ایمان و نجابت فرد مقابل بود.   خانواده‌ی دختر در پی دامادی معتقد، اهل کار و کوشش و خانواده دوست…

معیارهایی که خوشبختی نمی‌آورند