دوران شیردهی در رشد و تکمیل جسمانی نوزاد تاثیر بسزایی دارد.اگر نوزاد از شیر مادر تغذیه می نماید باید از رژیم غذایی خاصی پیروی نماید تا مقدار شیر کاهش پیدا نکند و مادر از لحاظ جسمانی تحلیل نرود.    …

دوران شیردهی