برای کنترل اشتها و جلوگیری از پرخوری خانم‌های باردار که موجب اضافه وزن بیش ازحد و چاقی می‌شود نکات ذیل را توصیه کنید: ۱ – در حالت نشسته و در یک مکان ثابت و دایمی‌غذا بخورند. ۲- پنج دقیقه پیش…

برای جلوگیری از پرخوری خانم‌های باردار چه کنیم ؟