فضاهای مختلف خانه ما بر‌خلاف اصطلاح رایج‌، فقط یک چهار دیواری صرف نیستند‌. حتما حداقل بخشی از یکی از دیوارها را پنجره‌ای اشغال کرده است که با توجه به نمای خارج از پنجره‌، نقش مهمی‌در فضای داخل اتاق دارد‌. علاوه…

دانستنی های مهم در انتخاب پرده پذیرایی برای نوروز

در ادامه جدیدترین و شیک ترین مدل های پرده والن دار سال ۲۰۱۵ را مشاهده خواهید کرد.

مدل های جدید و شیک پرده