شنل شیردهی یک جور پوشش برای مادر است که بتواند در محیط‌های عمومی و در جایی که دیگران حضور دارند، بدون آن که دیده شود،به نوزاد شیر بدهد. البته ناگفته نماند که قیمت این شنل‌ها نسبت به دوخت و پارچه‌شان…

روش دوخت شنل بارداری