ایده های کاربردی ساده برای استفاده از گونی در تزئینات!! ایده های گونیائی ساده برای اونائی که از ارگانزا و حریر خسته شدن!! رومیزی با استفاده از گونی و دوخت حاشیه های نخی و کتانی پرده با حاشیه نخی و…

کاربرد خلاقانه ی گونی در دکوراسیون/عکس