از بچگی آدم‌های زیادی را می‌شناختم که روی پیشانی آنها پر از چین بود. همیشه فکر می‌کردم چون آدم‌های عصبانی‌ای بوده‌اند یا پیر شده‌اند، پیشانی‌شان چین افتاده است… چند روز پیش جلوی آینه موهایم را مرتب می‌کردم که متوجه یک…

چين و چروک پيشاني و درمان آن