برخی بیماری‌ها نیز ممکن است با عوارضی چون خارش گوش همراه باشد که تشخیص درست آنها به درمان موثر این عارضه آزاردهنده کمک می‌کند. دکتر مهدی خواجوی، متخصص گوش و حلق و بینی بااشاره به عوامل موثر در بروز خارش…

خارش-گوش