پشه ها بیشتر روی این نوع پوست ها می نشینند پشه‌ها به جانتان افتاده و چپ و راست مجبور شده اید آن‌ها را از خود برانید، در حالی که همین پشه‌ها که در حال خراب کردن گردش شما هستند، هیچ…

پشه ها بیشتر روی این نوع پوست ها می نشینند

چرا پشه ها علاقه به خون دارند؟ تا کنون به این مسئله اندیشیده اید که چرا پشه ها اینقدر عاشق خون انسان هستند؟ این عشق عجیب و جالب را در ادامه همین بخش دنبال کنید. دانشمندان دانشگاه راکفلر، ژن‌هایی را…

چرا پشه ها علاقه به خون دارند؟

شما هم می دانید که پشه ها بیشتر جذب برخی افراد می شوند و به نظر می رسد قسمت هایی از بدن را بیشتر دوست دارند، اما آیا می دانید چرا این گونه است؟ این موضوع یکی از وسیع ترین…

چرا پشه بعضی‌ها را بیشتر نیش می‌زند؟