شیوه زندگی از جمله تغذیه مناسب و فعالیت بدنی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی ایفا می کنند. بیماری های قلبی عروقی از شایع ترین بیماری های عصر حاضر به شمار می روند و درصد بالایی…

دکتر رضا قلم تاش اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مسائل جدی کم تحرکی است و به صورت مستمر از مردم درخواست می‌شود که پرتحرک باشند، اما لازم است پرتحرکی به خوبی تشریح شود. وی در ادامه گفت: در…

بیماری های قلبی