سرماخوردگی بچه‌ها را جدی بگیرید اوتیت یا عفونت گوش میانی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی در کودکان است. از هر چهار کودک، سه کودک تا سن دو سالگی حداقل یک بار دچار عفونت گوش می‌شود. همشهری آنلاین: اوتیت یا عفونت…

سرماخوردگی بچه‌ها را جدی بگیرید

برنامه ریزی درست برای اولین روز سرماخوردگی سخت بیمار هستید نمی‌توانید از روی تخت بلند شوید؟ پس باید استراحت کنید، اما شاید شرایط شغلی و تحصیلی شما به گونه‌ای است که فقط می‌توانید یک روز مرخصی بگیرید یا سرکلاس نروید،…

برنامه ریزی درست برای اولین روز سرماخوردگی