به صورت تصویری گل های نمدی را آموزش داده ایم استفاده از کاردستی و وسایلی که به سلیقه خودتان٬ درست شده اند لذت بیشتری دارد. در این مقاله می خواهم گلِ سرهایی را آموزش بدهم که می توانید با خلاقیت…

آموزش تصویری درست کردن گل سر نمدی