مراحل یک نمونه ی ساده را در ادامه مشاهده کنید:   این هم اولین آموزش تکنیک استنسیل برای تزئین دیوارهای خالی ( و البته کمد ،کابینت و…)     طرح دلخواهتان را روی مقوا یا طلق کپی و داخل طرح…

آموزش تکنیک استنسیل روی دیوار/تصاویر