واقعیت های قله اورست که از آن بی خبرید «قله اورست بلند‌ترین قله جهان است»، خوب همه این را می‌دانیم. اما آیا همه چیز درباره این قله به همین یک جمله ختم می‌شود؟ حتماً چیزهایی هست که درباره این قله…

واقعیت های قله اورست که از آن بی خبرید