توصیه هایی برای سفر با کوچولوها به زمین و زمان بند نمی شوند و در طول سفر هم معمولا یا در حال شیطنت هستند یا برای مسائل مختلف نق می زنند. هرچه بزرگ تر می شوند، کنترل شان سخت تر…

توصیه هایی برای سفر با کوچولوها