نکاتی جالب درباره مرگ خورشید خورشید ما، حالا به نیمه‌ی راه خود رسیده است. این ستاره‌ی ۴٫۶ میلیارد ساله که حیات همه ی سیارات به آن وابسته است تنها ۵ میلیارد سال دیگر زنده خواهد ماند. اما بعد از این…

نکاتی جالب درباره مرگ خورشید

نپال تنها کشور ی است که پرچمش مستطیلی نیست چشمان ما اندازه ی زمان تولدمان است و تغییری نمیکنند کوچکترین استخوان در بدن انسان در گوش او قرار دارد . هر روز ۴۰۰۰ کلمه از زبانهای مختلف به زبان پارسی…

دانستنی ها