بیشتر افراد بر این باورند که پوست میو ه ای همچون پرتقال جزء مواد زائد است اما پوست این میوه سرشار از موادی است که برای سلامت پوست توصیه می شود. پوست پرتقال نیز همانند پوست میوه سیب دارای خاصیت…