روغن دنبه یکی از روغن‌های گیاهی است که از دانه‌های گیاه دنبه استخراج می‌شود. این گیاه در مناطق مختلف جهان رشد می‌کند و به عنوان یک منبع غنی از روغن و مواد مغذی شناخته شده است. روغن دنبه دارای خواص…