قطر خرمالو بین ۳ تا ۸ سانتی‌متر می‌باشد و به جز هسته که در برخی گونه‌های آن دیده می‌شود، تمام قسمت‌های آن خوراکی است. درخت خرمالو از خانواده Ebenaceae بوده و نام علمی آن Diospyros Kaki است. بر حسب طعم و…

خرمالو