آیا این خواص بی نظیر خاکشیر را می دانید؟ شاید کمتر کسی درباره خاصیت شفابخش خاکشیر در درمان و تسکین التهاب مجاری ادراری و کلیه شنیده باشد. اما در بسیاری از متون طب سنتی به این موضوع اشاره شده است…

آیا این خواص بی نظیر خاکشیر را می دانید؟