مطالعات انجام شده بر روی بیماران مبتلا به دیابت نشان می دهد خنده ارتباط مستقیمی با کاهش کلسترول خون و پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی دارد. برای انجام این تحقیق، پژوهشگران آمریکایی ۲۰ بیمار دیابتی را به مدت…

ارتباط خنده و چربی های خون