جوک زیبا و باحال سال ۹۴ حسرت یعنى: خواستن تو که داشتن نمی شود هیچ وقت … هستند کسانیـــــ که بودنشان به مـــــــا ثابت میکند کهـ تنهاییــــــ چه نعمت بزرگیستـــ . . . بعضی ها به ما نمیخوردن ! ما…

جوک زیبا و باحال سال 94

جوک های خفن و باحال مردادماه ۹۴ پس از مرگ از شخصی پرسیدند : جوانی خود را چگونه گذراندی ؟ ندایی از عرش برآمد که : بدبخت ایرانیه ، ولش کنین ، برین سراغ سوال بعدی…. ♠ جوک های خفن…

جوک های خفن و باحال مردادماه 94