تصاویری چندش آور از کارگاه تولید خمیرِ مرغ علیرغم ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ، روزانه حدود ۳ تن مرغ گوشتی در کارخانه های تولید فرآورده‌های دامی به خمیر مرغ و سایر فرآورده‌‌ها تبدیل می‌شود. از زمان ممنوعیت به کارگیری این…

تصاویری چندش آور از کارگاه تولید خمیرِ مرغ