درصد بزاق حاوی مایعی لزج به نام ‘Mucus’ است. این مایع حاوی ترکیباتی است که دندان ها را در برابر باکتری های ایجاد کننده حفره دندان محافظت می کند. این باکتری ها استرپتوکوکوس موتانس نام دارند. در ادامه تحقیقات آمده…

دندان

خمیردندان و مسواک؛وسایلی بهداشتی که حتی در دورترین نقاط نیز یافت می شود.اما این وسیله در بسیاری از خانه ها نقش تزیینی سروریس های روشویی دارند و خمیردندان ها تا سال ها دست نخورده باقی می مانند. آموزش سلامت و…

خمیردندان و مسواک