خلاقیت های دیدنی در ساخت وسایل در نوروز ۹۴ این وسایل با استفاده از ابزار بسیار ساده ساخته شده

ساخت وسایل خلاق

در ادامه مدل های جالبی از وسایل خان هرا خواهید دید که همگی با استفاده از چنگال ساخته شده اند!شما نیز میتوانید با این ابتکارات برخی از ان هارا تهیه کنید.

ایده های برای استفاده از چنگال های قدیمی