ماجرای زندگی عجیب دختر ایرانی در بطری پلاستیکی دختر جوانی است که می‌گوید جیب‌هایش همیشه پر از در بطری است! او مردم یک شهر را درگیر ایده‌ای خیرخواهانه کرده است: هم زمین را از آلودگی و پلاستیک و زباله تمیز…

ماجرای زندگی عجیب دختر ایرانی در بطری پلاستیکی