علامتهای روی ظروف یکبار مصرف نشانه چیست؟ در ماه مبارک رمضان، استفاده از شیرینجات و مواد غذایی از قبیل آش و حلیم در جامعه رونق خاصی پیدا می‌کند که ضروری است نکاتی را در این خصوص رعایت نمود. یکی از…

علامتهای روی ظروف یکبار مصرف نشانه چیست؟