ماهی‌ای که بدون آب و غذا ۵ سال می‌خوابد به گزارش ایسنا، ماهی ریه‌دار آفریقایی که نامش Protopterus annectens است، بدون آب و غذا برای سه تا پنج سال زنده می‌ماند و در حالت حیات معلق بسر می‌برد و به…

ماهی‌ای که بدون آب و غذا 5 سال می‌خوابد