مرد چینی با تحمل ۲ هزار نیش زنبور رکورددار شد گائو بینگو درحالی که یک میلیون و صدهزار قطعه زنبور عسل روی بدنش جا خوش کرده بودند سیگار خود را دود می کرد و بدین ترتیب رکورد جدیدی ثبت کرد.…

مرد چینی با تحمل 2 هزار نیش زنبور رکورددار شد