زالودرمانی یکی از روش های طب سنتی است که از زالو برای خروج و مکیدن خون بدن استفاده می کنند. گاهی ممکن است پس از زالودرمانی عوارض بسیار محدودی در بیمار مشاهده شود که البته احتمال بروز برخی از آن‌ها…

زالودرمانی