عمل ختنه کودک بسیار حساس و مهم است و اگر به خوبی و توسط افراد با تجربه انجام نشود باعث ایجاد مشکلات جبران ناپذیری برای کودک می شود. یک متخصص بیهوشی با بیان اینکه عمل ختنه باید در شرایط بی‌دردی…

ختنه