روش سف کردن بازوها و اندام بالا تنه اگر می خواهید بازوهای سفت داشته باشید و همچنین اگر می خواهید اندام های بالا تنه تان سفت شود بهتر است از این مطلب بهره برداری کنید. اگر در بازوهای تان چربی…

روش سف کردن بازوها و اندام بالا تنه

بدنسازی بانوان و رفع شلی پشت بازو ناحیه پشت بازو، یکی از نواحی تجمع چربی در بدن خانمها است… اما با کمی تمرین، می توان آنرا در کوتاهترین مدت ممکن، زیبا، قوی، و خوش حالت کرد. در ادامه، دو تمرین…

بدنسازی بانوان و رفع شلی پشت بازو