حجامت نام یک روش درمانی است که بصورت ایجاد مکش در مواضعی خاص از بدن و خون‌گیری از آن مواضع ایجاد می‌شود، زمانیکه بادکش به تنهایی ایجاد می‌شود حجامت گرم و خشک (Dry Cupping) نامیده می‌شود و زمانیکه پس از…

حجامت