اصل ما هنگام خرید هر لباسی، زیبایی آن است اما اگر می‌خواهید خوش پوشی شما تضمین شده باشد و در موقعیت‌های مختلف بدرخشید، باید اصول کار را بدانید.   باید در کنار دانشی که درباره وجوه مختلف زندگی خود دارید،…

چه مدل یقه ای به من میاد؟