بوستان جوانمردان ایران به عنوان بزرگترین تفرجگاه غرب تهران در مساحت ۵۰ هکتار در منطقه پنج و بخشی از آن نیز در منطقه ۲۲ شهرداری قرار گرفته است. بخشی از این بوستان که در تاریخ ۲۰ تیر ۹۱ افتتاح شد ، حد فاصل بزرگراه…