آیا لوازم آرایش را باید در یخچال نگهداری کنیم ؟ برخی از لوازم آرایشی را نمی توان پس از باز کردن در محیط اتاق نگهداری کرد چون باعث زودتر خراب شدن آن می گردد. از قدیم رژ لب و کرمها…

آیا لوازم آرایش را باید در یخچال نگهداری کنیم ؟