اگر کره شمالی همانگونه که در روزهای گذشته تهدید کرده است دست به حمله به همسایه جنوبی بزند این هفت اتفاق رخ خواهد داد. در روز های گذشته تهدیدهای کره شمالی نسبت به آمریکا و کره جنوبی جدی تر شده…

رئیس جمهور کره شمالی